Keuring KNAF, MON, KNMV

Bij deelname aan autosport, of het nu autoracen, motorcross of andere spannende disciplines betreft, staat veiligheid voorop. Deze veiligheid wordt onder meer gewaarborgd door middel van verplichte sportkeuringen, conform de eisen van de betreffende sportverenigingen, zoals de KNAF (Koninklijke Nederlandse Autosport Federatie), MON (Motorsport Organisatie Nederland) en KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging). Op deze pagina gaan we dieper in op wat deze tests inhouden en waarom ze zo belangrijk zijn voor autosportliefhebbers.

Wat is een motorsport keuring?

Een medische keuring motor is een medische evaluatie die vereist is voor personen die deelnemen aan verschillende vormen van motorsport, zoals autoracen, motorcross, straatracen en andere gerelateerde disciplines. Het doel van dit onderzoek is om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de deelnemer te beoordelen en ervoor te zorgen dat hij geschikt is om de sport veilig te beoefenen.

Waarom wordt de inspectie uitgevoerd en wie vraagt ​​erom?

De inspectie wordt om verschillende redenen uitgevoerd:

 • Veiligheid: Autosport is vaak fysiek veeleisend en kan risico’s met zich meebrengen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de deelnemers in goede gezondheid verkeren om blessures en ongelukken te voorkomen.
 • Eisen sportverenigingen: De KNAF, MON en KNMV, evenals andere autosportorganisaties, stellen specifieke eisen met betrekking tot de gezondheid en fitheid van deelnemers. Deze controles zijn noodzakelijk om te voldoen aan de reglementen van deze sportfederaties.

Waar wordt op getest?

Tijdens een motorsportkeuring worden verschillende aspecten van de gezondheid beoordeeld, wat essentieel is om de veiligheid en het welzijn van motorsportdeelnemers te garanderen. Dit kan het volgende omvatten:

 1. Algemene gezondheid: Een grondige beoordeling van de algehele gezondheid van de deelnemer vormt de basis van elke motorsporttest. Dit omvat het afnemen van een medische geschiedenis en het identificeren van eventuele medische aandoeningen die de sportdeelname kunnen beïnvloeden.
 2. Hart- en longfunctie: Motorsport is een fysiek veeleisende activiteit waarvoor een gezond hart en sterke longen vereist zijn.
 3. Gezichtsvermogen: Een goed gezichtsvermogen is essentieel voor de veiligheid van deelnemers.
 4. Fysieke fitheid: Motorsport vereist een hoge mate van fitheid en flexibiliteit.

Hoe vaak moet u goedkeuring krijgen en hoe lang is deze geldig?

De frequentie van motorsportkeuringen kan variëren en is vaak afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer en het type motorsport dat wordt beoefend. Over het algemeen moeten de examens regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, worden herhaald om er zeker van te zijn dat de deelnemer nog steeds aan de vereiste gezondheids- en fitheidscriteria voldoet. De geldigheidsduur bedraagt ​​doorgaans één jaar.

Hoe wordt de motorsport keuring uitgevoerd?

Tijdens een motorsportkeuring onderzoekt een arts de deelnemer en beoordeelt hem op verschillende aspecten van zijn gezondheid. Dit omvat meestal een lichamelijk onderzoek, een beoordeling van de medische geschiedenis en mogelijk aanvullende tests, zoals een elektrocardiogram (ECG) om het hart te beoordelen.

Autosport keuring wel of niet halen: gezondheid en veiligheid in de autosport

Het slagen of mislukken van een motorsport keuring is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de algemene gezondheid van de deelnemer en de specifieke eisen van sportfederaties. Indien er wordt vastgesteld dat de deelnemer aan alle gezondheidscriteria voldoet, wordt het examen geacht te zijn behaald en kan de deelnemer doorgaan met motorsportactiviteiten. Als er echter gezondheidsproblemen worden vastgesteld die de veiligheid of geschiktheid voor de sport in gevaar brengen, kan de deelnemer worden geadviseerd een passende behandeling te zoeken voordat hij aan de motorsport deelneemt.

Tarieven

De kosten van een autosportmedisch onderzoek kunnen variëren afhankelijk van een aantal factoren, zoals de locatie van het medisch onderzoek, de arts die het onderzoek uitvoert en eventuele aanvullende tests die nodig zijn.

Vergoedingen

Sportkeuringen, sportmedische keuringen en inspanningstesten (uitgevoerd ter screening en prestatieverbetering) vallen niet onder de basisverzekering, maar kunnen wel vergoed worden via de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar.

Voor deze diensten is geen verwijzing van de huisarts nodig. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van het gekozen aanvullende zorgpakket. Vergoeding vanuit een aanvullende verzekering heeft geen invloed op het wettelijk eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering en niet voor vergoedingen uit de aanvullende verzekering.

Wat moet ik meenemen naar de keuring KNAF, MON, MNMV?

Bij het plannen van een motorsport keuring is het essentieel om de benodigde documentatie en informatie bij de hand te hebben. Hier zijn enkele items die handig zijn:

 • Een geldig identiteitsbewijs om uw identiteit te verifiëren.
 • Medische geschiedenis.
 • Een lijst met alle geneesmiddelen op recept die u momenteel gebruikt.
 • Contactgegevens van uw huisarts of specialisten bij wie u onder behandeling bent geweest.
 • Eerdere motorsport keuring resultaten.

Concluderend spelen autosportinspecties, zoals vereist door KNAF, MON en KNMV, een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid van autosportbeoefenaars. Het is essentieel dat u deze tests serieus neemt en ervoor zorgt dat u aan de gezondheidscriteria voldoet voordat u aan een motorsportactiviteit deelneemt. Voor actuele informatie en richtlijnen raden wij u aan contact op te nemen met de relevante sportfederaties en professionals in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat u aan alle eisen voldoet en veilig kunt genieten van uw passie voor de autosport.

Meer informatie over Keuring KNAF, MON, KNMV?

Of wil je graag een Keuring KNAF, MON, KNMV aanvragen?