Rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring: alles wat u moet weten

Het moment dat u uw rijbewijs haalt, is vaak een mijlpaal in uw leven. Het staat voor vrijheid, onafhankelijkheid en mobiliteit. Door de jaren heen kan het echter nodig zijn om regelmatig uw rijbewijs te laten controleren. Wat is deze controle, waarom wordt deze gedaan en wat moet u weten om voorop te blijven lopen? Op deze pagina zetten we de ins en outs van het rijbewijsexamen uiteen.

Wat is een rijbewijskeuring?

De rijbewijskeuring is een medisch onderzoek dat nodig kan zijn voor mensen die hun rijbewijs willen verlengen of vernieuwen. Het doel van deze test is om de verkeersveiligheid te garanderen door de gezondheid en fitheid van bestuurders te evalueren, vooral wanneer ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt.

Waarom wordt de inspectie uitgevoerd en wie vraagt ​​erom?

Om er zeker van te zijn dat bestuurders veilig en verantwoord aan het verkeer kunnen deelnemen, wordt de rijbewijskeuring doorgaans uitgevoerd. Deze keuring kan worden aangevraagd door:

  • Het Centraal Bureau voor Rijbewijzen (CBR): In sommige landen vereist het CBR periodieke medische keuringen voor bestuurders ouder dan een bepaalde leeftijd, meestal 70 of 75 jaar oud.
  • Huisarts: Uw huisarts kan u aanraden een rijbewijstest te laten doen als hij of zij vermoedt dat u een medische aandoening heeft die uw rijvaardigheid kan beïnvloeden.
  • De verzekeringsmaatschappij: Soms kan een verzekeringsmaatschappij eisen dat u een medisch onderzoek ondergaat voordat u uw autoverzekering verlengt, vooral als u een medische aandoening heeft die uw rijgedrag kan beïnvloeden.

Wat wordt er getest tijdens de rijbewijskeuring

De specifieke tests en beoordelingen tijdens het rijbewijsexamen omvatten meestal:

  1. Algemeen lichamelijk onderzoek: Er zal een lichamelijk onderzoek uitgevoerd worden, inclusief het controleren van uw bloeddruk, gehoor, gezichtsvermogen en algemene gezondheid.
  2. Geestelijke gezondheid: Beoordeling van uw cognitieve vaardigheden en geestelijke gezondheid, vooral met de nadruk op aandoeningen zoals dementie of andere neurologische aandoeningen.
  3. Medische geschiedenis: U moet uw medische geschiedenis opgeven, inclusief informatie over eerdere gezondheidsproblemen en de medicijnen die u gebruikt.
  4. Oogtest: Een oogtest om uw gezichtsvermogen te controleren en ervoor te zorgen dat u nog steeds veilig kunt autorijden.
  5. Hoorbaarheid: Een gehoortest om te bepalen of u voldoende kunt horen om verkeerslichten en waarschuwingen te horen.
  6. Reactiesnelheid en coördinatie: Soms worden er tests gedaan om uw reactiesnelheid en coördinatie te beoordelen.
  7. Bespreking van medische aandoeningen: U moet bespreken of u medische aandoeningen heeft die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Hoe vaak moet ik deze keuring rijbewijs ondergaan en hoe lang is deze geldig?

De frequentie en geldigheid van het rijbewijsexamen varieert afhankelijk van de regelgeving in uw land. Over het algemeen is het vanaf een bepaalde leeftijd, meestal 70 of 75 jaar, noodzakelijk om periodieke onderzoeken te ondergaan, meestal om de vijf jaar. De geldigheidsduur kan ook afhankelijk zijn van uw medische situatie.

Hoe gaat de rijbewijskeuring?

Tijdens het onderzoek zal uw rijbewijskeuringsarts verschillende tests en evaluaties uitvoeren en u vragen naar uw medische geschiedenis en eventuele medicijnen die u gebruikt. De resultaten van het onderzoek worden doorgegeven aan de instantie die de inspectie heeft aangevraagd, zoals het CBR.

Wanneer slaag ik en wanneer zak ik voor de rijbewijskeuring?

U slaagt voor het examen als u voldoet aan de gestelde normen en eisen. Een mislukte test treedt op als de arts besluit dat u gezondheidsproblemen heeft die uw rijvaardigheid beïnvloeden. In dit geval worden er beperkingen opgelegd, zoals het dragen van een bril of gehoorapparaat tijdens het rijden, of het rijbewijs wordt tijdelijk ingetrokken.

Tarieven

De kosten van een rijbewijskeuring kunnen variëren, afhankelijk van de arts en de plaats waar u het examen laat uitvoeren.

Vergoedingen

Sportkeuringen, sportmedische keuringen en inspanningstesten (uitgevoerd ter screening en prestatieverbetering) vallen niet onder de basisverzekering, maar kunnen wel vergoed worden via de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar.

Voor deze diensten is geen verwijzing van de huisarts nodig. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van het gekozen aanvullende zorgpakket. Vergoeding vanuit een aanvullende verzekering heeft geen invloed op het wettelijk eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering en niet voor vergoedingen uit de aanvullende verzekering.

Wat neem ik mee naar de keuring?

Om de inspectie goed te laten verlopen, moet u de volgende documenten en gegevens meenemen: identiteitsbewijs, medische geschiedenis en een lijst met medicijnen die u gebruikt.

Kortom: het rijbewijsexamen is een belangrijk onderdeel van de verkeersveiligheid en kan noodzakelijk zijn voor mensen van bepaalde leeftijden of met bepaalde medische aandoeningen. Het is een manier om ervoor te zorgen dat automobilisten veilig en verantwoord aan het verkeer kunnen deelnemen en ongelukken niet voorkomen.

Meer informatie over Rijbewijskeuring?

Of wil je graag een Rijbewijskeuring aanvragen?