Verzekeringskeuring

Verzekeringskeuringen, ook wel medische uitkeringsverzekeringen genoemd, spelen een cruciale rol bij het aanvragen van levensverzekeringen en sommige andere soorten verzekeringen. Wat houdt een keuring levensverzekering precies in en waarom is het belangrijk? Op deze pagina bespreken we alles wat u moet weten over verzekeringskeuringen.

Wat is een verzekeringskeuring?

Een keuring verzekering is een medische beoordeling die wordt uitgevoerd als onderdeel van het aanvraagproces voor levensverzekeringen en soms andere verzekeringspolissen. Het doel is om de gezondheidstoestand en het risiconiveau van de aanvrager vast te stellen, wat de verzekeraar helpt bij het bepalen van de premie en de verzekeringsvoorwaarden.

Waarom wordt de inspectie uitgevoerd en wie vraagt ​​erom?

Verzekeringskeuringen worden om verschillende redenen uitgevoerd:

  • Risicobeoordeling: Verzekeraars willen zo nauwkeurig mogelijk zijn bij het beoordelen van het risico dat zij op een verzekerde nemen. Via een onderzoek kunnen eventuele gezondheidsproblemen worden opgespoord die van invloed kunnen zijn op de levensverwachting van de verzekerde.
  • Premieberekening: De verzekeraar mag de testresultaten gebruiken om de premie te bepalen. Aanvragers met een hoger gezondheidsrisico kunnen een hogere premie verwachten.
  • Polisvoorwaarden: Soms kan de keuring invloed hebben op de voorwaarden van de verzekering. Dit kan variëren van het uitsluiten van bepaalde voorwaarden tot beperkingen op de dekking.

Verzekeringskeuringen zijn over het algemeen vereist voor levensverzekeringen, vooral bij hogere dekkingen, maar kunnen ook vereist zijn voor sommige andere soorten verzekeringen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wat wordt er getest tijdens de verzekeringskeuringen?

Als onderdeel van een verzekeringskeuring kunnen verschillende tests en medische beoordelingen worden uitgevoerd, waaronder:

  • Medische geschiedenis: De aanvrager moet details verstrekken over zijn medische geschiedenis, inclusief eerdere ziekten, operaties en medicatiegebruik.
  • Lichamelijk onderzoek: Er kan een algemeen lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd om de algemene gezondheid van de aanvrager te beoordelen.
  • Bloeddrukmeting: De bloeddruk wordt gemeten om hypertensie (hoge bloeddruk) te detecteren.
  • Bloed- en urinetests: Bloed- en urinemonsters worden geanalyseerd om te zoeken naar tekenen van ziekten zoals diabetes of hartproblemen.
  • Hartslag- en ECG-tests: Elektrocardiogrammen (ECG’s) worden gebruikt om de gezondheid van het hart te beoordelen.
  • Cholesterolmeting: Om het risico op hart- en vaatziekten te bepalen, kan het cholesterolgehalte worden gemeten.
  • Lichaamsmetingen: Meetparameters zoals lengte, gewicht en body mass index (BMI) kunnen deel uitmaken van de evaluatie.

Hoe vaak moet ik deze keuring ondergaan en hoe lang is deze geldig?

De frequentie en geldigheid van de keuring verzekeringsvoorwaarden variëren afhankelijk van de verzekeraar en het type verzekering. Over het algemeen zijn keuringen vaker nodig bij hogere verzekeringsbedragen en bij oudere verzekerden. De geldigheidsduur van de keuring kan variëren van enkele maanden tot meerdere jaren.

Hoe werkt de verzekeringskeuring bij SMC Alkmaar?

Een verzekeringskeuring wordt uitgevoerd door een medische professional, zoals een arts of verpleegkundige, ingehuurd door de verzekeraar. Normaal gesproken ontvangt de aanvrager een uitnodiging voor het bezoek en kan hij een afspraak maken bij een medische instelling die een overeenkomst heeft met de verzekeraar. Tijdens de inspectie worden de nodige tests en beoordelingen uitgevoerd en worden de resultaten aan de verzekeraar doorgegeven.

Wanneer slaag ik en wanneer zak ik voor deze keuring?

Er is geen “geslaagd” of “mislukt” voor een verzekeringskeuring. In plaats daarvan worden de resultaten door de verzekeraar gebruikt om de premie- en polisvoorwaarden te bepalen. Als het onderzoek ernstige medische problemen aan het licht brengt, kan dit gevolgen hebben voor uw premie of dekking. Het is belangrijk op te merken dat het doel van het onderzoek niet is om een ​​verzekering te weigeren, maar om een ​​nauwkeurige inschatting te maken van uw gezondheidsrisico.

Tarieven

De kosten van een verzekeringsaudit kunnen variëren afhankelijk van de verzekeraar en het type keuring dat wordt uitgevoerd. In sommige gevallen kan de verzekeraar de kosten van de keuring dragen. Het is verstandig om dit vooraf met de verzekeraar te bespreken.

Vergoedingen

Sportkeuringen, sportmedische keuringen en inspanningstesten (uitgevoerd ter screening en prestatieverbetering) vallen niet onder de basisverzekering, maar kunnen wel vergoed worden via de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar.

Voor deze diensten is geen verwijzing van de huisarts nodig. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van het gekozen aanvullende zorgpakket. Vergoeding vanuit een aanvullende verzekering heeft geen invloed op het wettelijk eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering en niet voor vergoedingen uit de aanvullende verzekering.

Wat moet ik meenemen naar de keuring?

Om de inspectie vlot te laten verlopen, is het handig dat u de volgende documenten en informatie meeneemt: identiteitsbewijs, lijst met medicijnen die u gebruikt en informatie over uw medische achtergrond.

Samenvattend spelen verzekeringskeuringen een belangrijke rol bij de aanschaf van levensverzekeringen en bij het vaststellen van premies en voorwaarden. Het is een proces dat is ontworpen om een ​​eerlijke en nauwkeurige beoordeling van de gezondheidsrisico’s voor zowel eisers als verzekeraars te garanderen.

Meer informatie over Verzekeringskeuring?

Of wil je graag een Verzekeringskeuring aanvragen?